۱-زمان و چگونگی ارسال

۲-هزینه ارسال

توضیحات:

تطبیق وسیله دریافتی از نظر مشخصات فنی، رنگ، مدل و… در هنگام تحویل وسیله بر عهده مشتری است و پس از آن نی‌نی‌وری هیچگونه مسئولیتی نسبت به عدم تطابق وسیله نخواهد داشت.